Skladanie sprawozdań finasowych do KRS

Do złożenia Sprawozdania wystarczy zestaw z certyfikatem kwalifikowanym

Zestaw Certum MINI

Zestaw Certum MINI

ZAMÓW CERTYFIKAT

Certyfikat kwalifikowany do złożenia bilansu w trybie S24

Tu możesz bezpłatnie złozyć dokumenty do Repozytorium Dokumentów Finansowych

Certyfikat kwalifikowany do złożenia bilansu w trybie Z30

Od października 2018 r. wszystkie firmy zobowiązane będą do tworzenia sprawozdań finansowych wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem certyfikatu kwalifikowanego ( do tej pory będzie obowiązywał skan sprawozdań papierowych podpisany certyfikatem).

Sprawozdanie do KRS może złożyć osoba, która jest wpisana do KRS i ma w nim ujawniony nr PESEL. Osoba ta będzie potrzebować certyfikt kwalifikowany z numerem Pesel

W przypadku wszelkich pytań, jesteśmy do dyspozycji 58 3331000 lub biuro@e-centrum.eu

Bezpłatne zgłoszenie dokumentow finasowych

e-KRS

To zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres Przesyła się go wyłącznie w formie elektronicznej Comiesięczne przekazywanie postaci elektronicznej ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach

Jednolity Plik Kontrolny

Udając się do Punktu Partnerskiego Certum: • umów termin swojej wizyty Infolinia +48 58 333 1000 lub +48 58 500 8000 • przygotuj ważny dowód osobisty lub paszport, • przygotuj dodatkowe dokumenty wyszczególnione w tym dokumencie (dodatkowo zapytaj Partnera Certum jakie dokumenty należy ze sobą zabrać – infolinia +48 58 333 1000).

Jeżeli pragną Państwo skorzystać z pomocy Punktu Partnerskiego Certum przy weryfikacji dokumentów oraz ich kompletacji przed wizytą , prosimy także zabrać ze sobą odpowiednie dokumenty zgodnie z otrzymaną (pocztą elektroniczną) listą

Opłaty: Poświadczenie podpisu w Punkcie Partnerskim Certum jest usługą odpłatną. Informacje na temat cen pozostałych usług (aktywacji i instalacji certyfikatu) można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z operatorem w Punkcie Partnerskim Certum Infolinia +48 58 333 1000

Postępowanie z dokumentami po weryfikacji: Jeden komplet podpisanych dokumentów wraz z potwierdzeniem tożsamości należy zostawić Punkcie Partnerskim Certum, drugi zaś komplet zabrać ze sobą.

Jak aktywować certyfikat kwalifikowany do JPK?

Zestaw podpisu elektronicznego do JPK

Co to jest JPK ?

ZAMÓW CERTYFIKAT

JPK

Ta metoda zakładania nowego profilu na portalu jest przeznaczona dla osób, które dysponują bezpiecznym podpisem elektronicznym. Gwarantuje natychmiastowy dostęp do pełnej funkcjonalności portalu, bez konieczności wizyty w TJO. Przed rozpoczęciem rejestracji należy przygotować zestaw do podpisu elektronicznego

W celu rejestracji profilu należy zakupić:

Rejestracja przez kwalifikowany podpis elektroniczny

Użytkownik ma możliwość utworzenia profilu zaufanego za pomocą certyfikatu.

Zestaw do podpisu elektronicznego

Płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne, którzy przekazują dokumenty w postaci elektronicznej muszą opatrzyć te dokumenty bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Certyfikat kwalifikowany wystawiany jest na osobę fiyczną odpowiedzialną za przekazywanie dokumentów do ZUS.
PUE udostępnia również tzw. profile profesjonalistów: lekarza i komornika.
Informacja dla płatników składek - kliknij link
EPłatnik to aplikacja do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych. Jest częścią Platformy Usług Elektronicznych (PUE). EPłatnik jest internetowym odpowiednikiem programu Płatnik
W aplikacji ePłatnik: utworzysz dokumenty ubezpieczeniowe za pomocą kreatorów i samodzielnie, przejrzysz, wydrukujesz i wyślesz do ZUS dokumenty ubezpieczeniowe, zaimportujesz pliki z zewnętrznych systemów kadrowo-płacowych, sprawdzisz numer swojego indywidualnego rachunku składkowego, który Ci nadaliśmy, przygotujesz informację miesięczną oraz roczną dla osoby ubezpieczonej, dowolnie skonfigurujesz sposób działania aplikacji, wybierzesz sposób wysyłki dokumentów (papierowo lub elektronicznie) i ich podpisywania.

ZUS

Ministerstwo Finansów zachęca do rozliczania się z Administracją Skarbową w formie elektronicznej.

Umożliwiają składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Wszystkie dokumenty elektroniczne składane do systemu e-Deklaracje muszą być opatrzone podpisem elektronicznym: kwalifikowanym podpisem elektronicznego lub "danymi autoryzującymi" (podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących).. Jeden dokument oznacza jeden podpis – składany tylko pod całym dokumentem, również zbiorczym (podpisywany jest zzipowany zbiorczy PIT-11Z czy PIT-8CZ).

By e-Deklaracje byly jeszcze bardziej sprawniejsze - Osoba, która jest upoważniona do składania e-deklaracji powinna zakupić zestaw do podpisu elektronicznego:

źródło:link - https://www.finanse.mf.gov.pl

Certyfikat kwalifikowany do przesyłania deklaracji bezposrednio z portalu e-deklaracje

ZAMÓW CERTYFIKAT

e-Deklaracje

Autoryzacja dokumentacji medycznej prowadzonej przez placówkę służby zdrowia – zgodnie z wymogami ustawy od 1 sierpnia 2014 r. dokumentacja musi być prowadzona w formie elektronicznej, a jedną z metod jej weryfikacji jest użycie podpisu elektronicznego

Uzyskanie danych zgromadzonych w Systemie Informacji Medycznej z zastosowaniem podpisu elektronicznego.

Przesyłanie wniosków dotyczących praktyki lekarskiej drogą elektroniczną dzięki użyciu podpisu elektronicznego.

Uzyskaj Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Planujesz wakacje, pracę lub naukę za granicą? Obawiasz się, czy w razie choroby lekarze uznają twoje ubezpieczenie zdrowotne?

Co zrobić Wypełnij wniosek o wydanie EKUZ. Zaznacz w nim, czy chcesz odebrać gotową EKUZ osobiście w oddziale NFZ, czy dostać ją pocztą. Pamiętaj, żeby podpisać wniosek. Jeśli składa go za ciebie osoba, którą upoważnisz — wtedy potrzebny jest jej podpis. Wzory wniosków znajdziesz w sekcji Co przygotować. Zeskanuj podpisany wniosek i zapisz jako PDF. Dołącz potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować. Wyślij wniosek i dokumenty e-mailem na adres oddziału NFZ w swoim miejscu zamieszkania. Sprawdź adres oddziału NFZ. Czekaj na gotową kartę albo zgłoś się do oddziału NFZ.

Korzyści elektronicznej dokumentacji:

- Usprawnienie procesów związanych z obiegiem dokumentów

- Poprawa jakości i dostępności usług medycznych

- Archiwizacja oraz integracja lokalnych i krajowych systemow informatycznych ochrony zdrowia

- Zwiększenie bezpieczeństwa i właściwego przechowywania dokumentów elektronicznych

e-Zdrowie

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mają możliwość wystawiania zwolnień w formie elektronicznej. Podstawą prawną jest ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066).

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być wystawiane jeszcze do końca listopada 2018 r. Natomiast od 1 grudnia 2018 r. lekarze będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

Do wystawienia e-zwolnienia wystarczy zamówić certyfikat kwalifikowany: link poniżej

Certyfikat pobiera się na komputer tylko raz następnie przenosimy go kartę kryptograficzną umieszczoną w czytniku podłączonym do komputera. Aby podpisywać e-ZLA i inne dokumenty należy czytnik z kartą i wgranym certyfikatem umieścić w komputerze (wejście USB).

Tym certyfikatem można podpisywać dokumenty na wszystkich urządzeniach, z których się korzysta. W trakcie podpisywania dokumentów tym certyfikatem, trzeba podać PIN (składający się z od 6-8 znaków), Lekarz sam ustala PIN przy pobieraniu certyfikatu na komputer.

Certyfikat Kwalifikowany jest waży rok lu 2 lata - przed upływem tego okresu można wnioskować o odnowienie certyfikatu przez uzyskanie kody aktywacyjnego na odnowienie

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA)

Zestaw do podpisu elektronicznego

ZAMÓW CERTYFIKAT

źródło: http://www.zus.pl/ezla

e-Zwolnienia

Portal internetowy łączący obywatela z administracją publiczną poprzez udostępnienie portalu internetowego, dzięki któremu obywatel będzie miał dostęp do informacji i e-usług w jednym miejscu, a sprawę będzie mógł załatwić z dowolnego miejsca na świecie.

Chcesz załatwić sprawy urzędowe online? Możesz to zrobić za pomocą certyfikatu kwalifikowanego

• Założysz profil zaufany
Sprawy urzędowe dla obywateli, przedsiębiorców i urzędników →
kliknij
• Uzyskasz odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
• Podpiszesz JPK_VAT
• Skorzystasz z systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych (EKW)
• Wyznaczysz pełnomocnika do podpisywania elektronicznej deklaracji podatkowej
• Odwołasz lub zmienisz pełnomocnictwo do podpisywania elektronicznej deklaracji podatkowej
• Uzyskasz Odpis aktu stanu cywilnego, który potwierdza zdarzenie zarejestrowane w urzędzie stanu cywilnego — czyli narodziny dziecka, ślub albo zgon
• Uzyskasz zaświadczenia o przebiegu lub ukończeniu studiów
• Możesz zgłosić prace kartograficzne ( Kto zgłasza - wykonawca prac, Kiedy? - zanim je rozpocznie)
• Uzyskasz materiały geodezyjne i kartograficzne
• Możesz założyć jednoosobową działalność gospodarczą
• Uzyskanie informacji sektora publicznego (ISP)
• Uzyskasz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
• itp. ...
Jakie sprawy załatwisz prze internet wykorzystują certyfikat kwalifikowany?:

Załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet

Zestaw do certyfikatu kwalifikowanego

Portal GOV.PL

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do GUGiK:

Chcesz załatwić sprawy urzędowe online? Możesz to zrobić za pomocą certyfikatu kwalifikowanego

Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres gugik@gugik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do GUGiK
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XPS, XLS ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX CSV TXT GIF, TIFF, BMP, JPG, PNG PDF ZIP
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 10MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
Udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany
• materiały geodezyjne; materiały kartograficzne; zasób geodezyjny; zasób kartograficzny; centralny zasób; państwowy zasób geodezyjnych lub kartograficznych;
Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza „Skargi, wnioski, zapytania do urzędu” bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika.

Główny Urzęd Geodezji i Kartografii

Zestaw do certyfikatu kwalifikowanego

GUGiK

Nasza wiedza i doświadczenie pozwolą na stworzenie indywidualnej oferty dla twojej Firmy bez zbędnych kosztów i komplikacji.
Skorzystanie z naszej pomocy pozwoli na wspólne wypracowanie kompleksowego rozwiązania, które zapewni równowagę między złożonością produktu, a praktycznym wykorzystaniem jego potencjału

Chcesz dołączyć do posiadaczy Kwalifikowanego podpisu elektronicznego, masz jakieś pytania?
Wyślij wiadomość na adres: biuro@e-centrum.eu podaj imię, nazwisko i telefon.

Bądź zadzwoń pod numer 58 333 1000 Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą.