Pieczęć elektroniczna do KseF – E-pieczęć do Ksef

2289,77  netto

Małe, przenośne i poręczne urządzenie do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Rozwiązanie wykorzystuje kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej, dzięki czemu dokumenty opieczętowane pieczęcią elektroniczną zachowują pełną moc prawną oraz dowodową.

Pieczęć elektroniczna pozwala na wystawianie i otrzymywanie faktur drogą elektroniczną poprzez KSeF (Krajowy System e-Faktur).

Okres ważności: 2 lata

Aktywacja certyfikatu wymaga potwierdzenia tożsamości
Oferowana cena nie zawiera ceny aktywacji (potwierdzenia tożsamości) oraz nie zawiera ceny instalacji pieczęci

Rozwiązanie to służy do pieczętowania:

Zastosowanie
 • oficjalnej firmowej korespondencji elektronicznej
 • faktur elektronicznych
  dokumentów (w różnych formatach m.in: PDF ,DOC ,DOCx, XLS, XLSx, TXT, ODT, ODS, WPS, CSV):
 • oficjalne dokumenty (Zarządzenia, Statuty, Sprawozdania finansowe, Prospekty))
 • dokumenty prawne (Akty prawne, dokumenty normatywne),
 • do podpisywania faktur elektronicznych
 • oferty handlowe
 • foldery reklamowe / ulotki produktowe w PDF
 • powiadomienia / wyciągi bankowe / ubezpieczeniowe / polisy / potwierdzenia
 • wystawianie i otrzymywanie faktur drogą elektroniczną poprzez KSeF (Krajowy System e-Faktur)

 

Skład zestawu
 • Karta kryptograficzna mini (wielkość karty SIM jak do telefonu komórkowego – IDPrime 940)
 • Czytnik kart ACS ACR39T – A1 (dostępny tylko w zestawach z czytnikiem)*:
 • Certyfikat kwalifikowany CERTUM – jedyny w Polsce automatycznie rozpoznawany jako zaufany w programach ADOBE
 • Kwalifikowany znacznik czasu wraz z aktywacją (5000 sztuk/miesiąc)