PRZESTRZEGAMY ZAPISÓW RODO

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO), pragniemy poinformować, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

Jako Administrator Danych Ibs Poland Sp. z o. o. w Gdyni przetwarza Państwa dane w celach związanych ze świadczeniem usług, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, w celach sprzedażowych, promocyjnych i marketingowych, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi.

Korzystając ze strony internetowej www.e-centrum.eu są Państwo jej użytkownikami. Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Ibs Poland Sp. z o. o. w Gdyni Plac Kaszubski 8/311, 81-350 Gdynia,

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: biuro@ibs-24.eu lub telefoniczne +48 58 333 1000 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności Ibs Poland Sp z o. o. poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.

4. Nie przekazujemy ani nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem:

• organów publicznych, takich jak policja lub prokuratura, jeśli się do nas zwrócą o Twoje dane w ramach konkretnego postępowania na podstawie przepisów prawa,
• podmiotów, które działają na nasze zlecenie i na naszą rzecz oraz przetwarzają Twoje dane osobowe w naszym imieniu i na nasze potrzeby.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, wyłącznie w związku z realizacją naszych celów statutowych (w tym sprzedaży).

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Siemianowickie Centrum Kultury w Siemianowicach Śląskich narusza przepisy Rozporządzenia.

8. Informujemy, że dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraj z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) / organizacji międzynarodowej oraz, że Państwa dane nie będą służyć do zautomatyzowanym decyzji (operacje wpływające na Państwa Prawa i Wolności, które są wynikiem operacji w 100% zautomatyzowanej bez udziału człowieka) w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

9. Korzystanie ze strony internetowej www.e-centrum.eu jest czynnością dobrowolną.