Kwalifikowany podpis elektroniczny


Obszar zastosowania podpisu elektronicznego to już biznesowa codzienność na całym świecie.

Internet znacznie przybliża do siebie partnerów i kontrahentów,

a podpis elektroniczny pozwala finalizować ważne zadania i przedsięwzięcia bez wychodzenia z biura.

To sprawdzony sposób na usprawnienie działania firmy

FAQ

Najważniejsze wiadomości dotyczące certyfikatów

CENNIK

Sprawdź ile kosztuje zestaw do podpisu elektronicznego

OFERTA

Sprawdź naszą ofertę na podpisy elektroniczne

Nasze rozwiązania

Proponowane przez nas rozwiązanie zawiera wszelkie możliwe funkcjonalności podpisów elektronicznych:
 1. Podpisywanie wszelkich dokumentów ze skutkiem prawnym niezaprzeczalności
 2. 120 000 kwalifikowanych znaczników czasu (odpowiednik notarialnej daty pewnej)
 3. Możliwość składania podpisu wewnętrznego w dokumentach PDF wraz  symbolem graficznym
 4. Automatyczne sprawdzanie ważności podpisu w dokumentach PDF (bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania)
 5. Automatyczne rozpoznawanie podpisu Certum jako zaufanego w oprogramowaniu Adobe Acrobat
 6. Certyfikat kwalifikowany: – do składania bilansu w KRS w trybie S24
 7. Certyfikat kwalifikowany: – do rejestracji na giełdzie energii
 8. Certyfikat kwalifikowany: – do składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ, ESPD)
 9. Certyfikat kwalifikowany: – do wysyłki e-deklaracji lub JPK przekazywanych do US
 10. Certyfikat kwalifikowany: – działający zgodnie ze wszystkimi kluczowymi usługami na rynku,
 11. Obsługiwane formaty XAdES, CAdES, PAdES
 12. Obsługiwane typy podpisów: zewnętrzny, wewnętrzny, kontrasygnata, równoległe
 13. Obsługa podpisu plików binarnych (PDF, doc, gif, JPG, tiff, itp.) oraz plików XML

Nasza propozycja

Oferta zawiera:
1.  Dostawę zestawu startowego(czytnik, karta kryptograficzna, oprogramowanie) z możliwością wydania certyfikatu na 2 lata
2. 120.000 znaczników czasu ważnych 2 lata
3.  Aplikację do podpisywania plików PDF z datą pewną, podpisem kwalifikowanym
4.  Skórzane etui ochronne (jeżeli jest taka możliwość)
5.  Automatyczne rozpoznawianie ważności dokumentów PDF w aplikacji Adobe Acrobat Reader DC
6.  Aktywację i wydanie podpisu elektronicznego w trybie do 24h, 30 min, 7 dni roboczych,  poświadczenie tożsamości, wszelkie czynności urzędowe  jak również odnowienie certyfikatu kwalifikowanego Certum, odnowienie certyfikatów dla klientów konkurencji, zakup zestawów Certum, weryfikacja tożsamości, zakup kart, certyfikatów, czytników i akcesoriów, prezentacje, szkolenia i konsultacje w zakresie korzystania z podpisu elektronicznego. Wizyty w Punkcie Partnerskim należy umawiać telefonicznie
7.  Zdalną instalację certyfikatu na karcie kryptograficznej
8.  Zdalną instalację oprogramowania do obsługi certyfikatu na  komputerze
9.  Zdalną instalację pozostałego oprogramowania niezbędnego do obsługi aplikacji urzędowych
10.  Dojazd do siedziby klienta (jeżeli jest taka potrzeba)
11.  Wsparcie techniczne 24h/7

Korzyści ze stosowania podpisu elektronicznego

 1. Przesyłanie dokumentów przez Internet jest bardzo tanie, wygodne i pozwala zaoszczędzić Twój czas
 2.  Dokumenty przekazywane są natychmiast w sposób bezpieczny, a Ty automatycznie otrzymujesz urzędowe poświadczenie ich odbioru.
 3. Skutki prawne „daty pewnej” w rozumieniu przepisów KC,
 4. Pewność utworzenia dokumentów w określonym czasie,
 5. Zapewnienie bezpieczeństwa obrotu handlowego w Internecie,
 6. Zabezpieczenie programów komputerowych przed sfałszowaniem

Wygoda – ułatwia pracę

Lista czynności i przedsięwzięć, które można załatwić przez Internet stale rośnie.
Korzystając z bezpiecznego podpisu elektronicznego możesz przesyłać do urzędów oficjalne deklaracje, wnioski i podania.
Dokumenty z e-podpisem mają taką samą moc prawną, jakby były podpisane własnoręcznie i dostarczone przez Ciebie osobiście lub drogą pocztową.
Podpis kwalifikowany to sprawdzony sposób na usprawnienie działania firmy.

Mobilność – praca na odległość

Podpis elektroniczny to już biznesowa codzienność na całym świecie.
Internet znacznie przybliża do siebie kontrahentów,
a e-podpis pozwala finalizować ważne przedsięwzięcia bez wychodzenia z biura

Poniżej proponowane zestawy do podpisu elektronicznego :

*Cena zestawów nie zawiera ceny aktywacji certyfikatu i instalacji

Proces aktywacji

Aktywacja certyfikatu

Przed wydaniem certyfikatu kwalifikowanego konieczna jest weryfikacja tożsamości użytkownika
Proces weryfikacji wymaganych dokumentów
Bez tego nie uruchomisz podpisu.
Odnowienie Certyfikatu

Pomoc techniczna

Wybierz najdogodniejszą dla Ciebie formę pomocy: Pomoc telefoniczna i Pomoc zdalna
Kupiłem certyfikat i chcę go zainstalować
Ma problem z certyfikatem i potrzebuje pomocy
Pobieranie oprogramowania Certum

Katalog Produktów

W celu uniknięcia dodatkowych kosztów zalecamy rozpocząć odnowienie certyfikatu kwalifikowanego przynajmniej na 14 dni przed upływem terminu ważności certyfikatu

WERSJA OPROGRAMOWANIA

Instalacja sterownika czytnika do karty kryptotograficznej