JPK

 In JPK

JPK – Jednolity Plik Kontrolny

Czym jest JPK?
To zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres

 • Przesyła się go wyłącznie w formie elektronicznej
 • Comiesięczne przekazywanie postaci elektronicznej ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach
Kto składa JPK?
Obowiązek przekazywania JPK VAT  od 1 stycznia 2018 roku będzie dotyczyć wszystkich podatników VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K;

 • nawet jeśli twoje obroty nie przekroczyły 2 mln euro,
 • nawet jeśli zatrudniasz mniej niż 10 osób
 • 1 lipca 2016r. – duże podmioty
 • 1 stycznia 2017r. – małe i średnie podmioty
 • 1 stycznia 2018r. – mikro przedsiębiorcy.
Kiedy nie składasz JPK?
JPK nie składasz jeśli korzystasz ze zwolnieni od podatku towarów i usług. Dotyczy to podatników:

 • Wykonujących wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo – zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy,
 • Którzy wybrali zwolnienie podmiotowe – zgodnie z art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy (z uwagi na uzyskany obrót),
 • Organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne (art. 82 ust. 3).
Kiedy wysłać JPK?
UWAGA! Pierwszy JPK_VAT (za styczeń) należy przesłać do 26 lutego 2018 r. Przesyłka plików JPK_VAT możliwa jest wyłącznie drogą elektroniczną

Wysyłanie informacji o prowadzonej ewidencji w formir pliku JPK masz obowiązek od 1 stycznia 2018 roku do 25 dnia po zakończeniu każdego miesiąca. Jeśli rozliczasz sie metodą kwartalną i tak przesyłasz JPK co miesiąc

 • przykład: do 25 lutego wyślesz informacje za styczeń
Jak złożyć JPK?
Instrukcja wysyłki JPK

Aby zacząć podpisać plik JPK należy posiadać Zestaw Certum do podpisu elektronicznego oraz mieć zainstalowane oprogramowanie proCertum SmartSign. Aplikacja ta służy do składania oraz weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy użyciu ważnego certyfikatu kwalifikowanego

Aby zacząć podpisać plik JPK należy:

I    Zakupić zestaw do kwalifikowanego podpisu elektronicznego z prawidłowym znacznikiem czasu

II  Aktywować kartę kryptograficzną

 • Aby podpis elektroniczny mógł być poświadczeniem najwyższej wiarygodności, przed wydaniem certyfikatu kwalifikowanego konieczne jest:
 • Aktywacja karty,
 • Wypełnienie formularza po zaakceptowaniu go otrzymają Państwo na podany we wniosku adres
  e-mail informację od CERTUM PPC o złożeniu zamówienia
 • Następnie dokumenty należy podpisać w obecności osoby weryfikującej tożsamość
 • Weryfikacja tożsamości użytkownika podpisu elektronicznego,
 • Weryfikacja wymaganych dokumentów do uzyskania certyfikatu kwalifikowanego, dostarczone dokumenty powinny być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez osobę w danym podmiocie upoważnioną do tego typu czynności (zgodnie z dokumentami określającymi zasady reprezentacji) lub Notariusza / Radcę Prawnego
 • Podpisanie własnoręcznie wniosku o certyfikat kwalifikowany
 • Certyfikat kwalifikowany wydawany jest przez CERTUM PCC po otrzymaniu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów
 • Informacje na temat cen usług aktywacji można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z operatorem w Punkcie Partnerskim Certum Infolinia +48 58 333 1000 lub +48 58 500 8000
UWAGA! Dane zawarte w formularzu (przede wszystkim dane zaznaczone jako widoczne w certyfikacie) oraz dane dotyczące organizacji (w certyfikacie z dodatkowymi danymi) muszą zostać potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. dokumentem potwierdzającym PESEL, dokumentem rejestrowym firmy, itp.)

III  Pobrać i zainstalować aplikacje  do podpisania Pliku JPK

 • Aplikacja ta służy do składania oraz weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy użyciu ważnego certyfikatu kwalifikowanego.
 • W celu rozpoczęcia pracy z aplikacją proCertum SmartSign należy ją poprawnie zainstalować w posiadanym systemie operacyjnym.
 • Operację podpisu elektronicznego można wykonać na dwa sposoby: na pojedynczym pliku – poprzez wskazanie pliku za pomocą przycisku Dodaj plik,  na grupie plików – poprzez wielokrotny wybór plików za pomocą przycisku Dodaj plik lub poprzez dodanie katalogu za pomocą przycisku Dodaj katalog
 • Informacje na temat cen usług instalacji można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z operatorem w Punkcie Partnerskim Certum Infolinia +48 58 333 1000 lub +48 58 500 8000
 • Centrum pomocy kliknij w: TUTAJ

IV  Pobrać i zainstalować certyfikat

 • Procedurę pobierania certyfikatu kwalifikowanego możesz rozpocząć w momencie otrzymania na podany w dokumentach adres e-mail, informacji potwierdzającej wydanie przez CERTUM PCC certyfikatu kwalifikowanego
 • Instalacja certyfikatu w magazynie systemowym
 • Rejestracja Certyfikatu w systemie Windows
 • Uruchomienie rejestrowania certyfikatów kwalifikowanych
 • Następnie zarejestrowanie certyfikatu w Płatniku, dzięki tej operacji będzie
  można korzystać z usługi elektronicznej wysyłki dokumentów/zestawów do ZUS-u.
 • Ustawienie przekazu elektronicznego
 • Informacje na temat cen usług instalacji można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z operatorem w Punkcie Partnerskim Certum Infolinia +48 58 333 1000 lub +48 58 500 8000
 • Centrum pomocy kliknij w: TUTAJ

V    W usłudze instalacji Certyfikatu zapewniamy – Szkolenie z:

 • Skutków prawnych używania bezpiecznego podpisu elektronicznego
 • Aktywowania nowego podpisu elektronicznego
 • Instalowania potrzebnego oprogramowania do obsługi e-podpisu
 • Wgrywania certyfikatu kwalifikowanego na kartę kryptograficzną
 • Zarządzania kartą kryptograficzną
 • Odnawiania posiadanego certyfikatu kwalifikowanego
 • Wykorzystywania certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik oraz e-Deklaracje
 • Podpisywania dokumentów bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz weryfikowanie takiego podpisu

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Operatorem naszej Infolinii.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dniach roboczych, w godzinach 6.00 – 23.00
pod nr telefonów:
+48 58 333 1000 lub 58 500 8000
e-mail: biuro@e-centrum.eu

UWAGA Przed przystąpieniem do pobrania certyfikatu należy w odpowiedni sposób ustawić połączenie sieciowe przeglądarki internetowej. Opis działania mechanizmu pobierania certyfikatu wygląda następująco: – przeglądarka uruchamia VM Javy oraz applet, – następnie uruchamiana jest dedykowana biblioteka, generującą klucze (próbuje ona połączyć się z mono.certum.pl, w tym momencie musi mieć bezpośredni dostęp do adresu, nie może zostać zablokowana przez żaden serwer Proxy).

VI  Pobrać i zainstalować aplikacje Ministerstwa Finansów do obsługi JPK

 • Do prawidłowego działania JPK potrzebujemy zainstalowanego .Net Framework w wersji 4.5.2.               kliknij w: PLIK
 • Aby ściągnąć oraz zainstalować aplikację kliencką Ministerstwa Finansów do wysyłania plików JPK w wersji Windows 32-bitowej kliknij w: PLIK
 • Aby ściągnąć oraz zainstalować aplikację kliencką Ministerstwa Finansów do wysyłania plików JPK w wersji Windows 64-bitowej kliknij w: PLIK
 • Aby prawidło zaimportować plik JPK należy wskazać ścieżkę do sterownika karty kryptograficznej w panelu aplikacji MF do obsługi plików JPK
 • Aby prawidłowo przygotować oraz zaimportować plik JPK do aplikacji MF należy postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów.
 • Informacje na temat cen usług instalacji można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z operatorem w Punkcie Partnerskim Certum Infolinia +48 58 333 1000 lub +48 58 500 8000

VII   Po wysłaniu JPK możesz pobrać formularz UPO_JPK, kliknij TUTAJ

VIII   Korekta JPK

 • Po złożeniu pliku JPK mogą pojawiać się zdarzenie, które wymagają zmian w ewidencji VAT ( np. wystawisz fakturę korygującą za dokonaną sprzedaż, z których obrót już rozliczyłeś i wykazałeś w złożonym wcześniej pliku).
 • Złóż korektę JPK_VAT oznaczając cel złożenia:2. Korekta musi obejmować wszystkie zmiany w JPK. Nie ma ograniczeń co do ilości przesyłanych korekt.
 • W przypadku podatników obowiązanych do składania deklaracji VAT miesięcznie, korektę JPK_VAT należy złożyć niezwłocznie po skorygowaniu deklaracji VAT-7 lub po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu błędnych danych kontrahenta. W przypadku podatników rozliczających VAT kwartalnie korekty za poszczególne miesiące należy złożyć niezwłocznie po zidentyfikowaniu błędów uzasadniających jej dokonanie w pliku.
 • Korektę JPK_VAT należy złożyć między innymi w przypadku zmiany pozycji dotyczących: podatku należnego, podatku naliczonego, błędów dotyczących dat, w przypadku zmiany danych kontrahenta uniemożliwiających jego identyfikację. Korekta powinna polegać na złożeniu nowego, kompletnego i zawierającego prawidłowe dane pliku JPK_VAT (błędem będzie złożenie pliku JPK_VAT zawierającego jedynie dane korygowane). Korektę JPK_VAT składa się z oznaczonym celem złożenia: 2. Od stycznia 2018 w przypadku korekty oznaczamy cel złożenia 1 oraz 2, 3 itd. – przypadku kolejnych korekt.
Chcesz dołączyć do posiadaczy Kwalifikowanego podpisu elektronicznego, masz jakieś pytania? Wyślij wiadomość na adres: biuro@e-centrum.eu podaj imię, nazwisko i telefon. Bądź zadzwoń pod numer 58 333 1000 Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą.
Obowiązki podatnika
Od 1 lipca 2018 roku organy podatkowe będą mogły wezwać mikroprzedsiębiorcę oraz małego i średniego przedsiębiorce, który prowadzi księgowość w formie elektronicznej do dostarczenia innych struktur JPK z informacjami na temat:

 • faktur
 • ksiąrachunkowych i podatkowych
 • wyciągów bankowych
 • obrotów magazynowych

Podatnik będzie miał nie mniej niż 3 dni na udostępnienie żądanych plików JPK. Będzie mógł je przekazać np: na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych. W niektórych przypadkach, np: zbyt duża ilość danych, nieobecność osoby odpowiedzialnej, możesz zwrócić się o wydłużenie lub odroczenie terminu złożenia JPK_VAT.

 • Każda faktura sprzedażowa czy zakupowa w JPK_VAT powinna być wpisana pojedynczo. Nie można wpisywać zbiorczo danych z jednego oddziału.
 • Jeśli przedsiębiorca nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego związanego z wysokością obrotów poniżej 200 tys. zł i jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, to ma obowiązek sporządzania i przesyłania JPK_VAT.
 • Korektę roczną VAT od wszystkich wydatków, których dotyczy korekta, należy wykazywać w JPK_VAT zbiorczo, w jednym wierszu, wypełniając odpowiednio pola K_47 i K_48. Roczna korekta jest wykazywana jednorazowo, w JPK_VAT za styczeń następnego roku. Kwota korekty jest wyliczana na podstawie zapisów w rejestrach za poprzedni rok. Korekta roczna VAT nie powoduje zmian w prowadzonych rejestrach za poprzedni rok, lecz wpływa na rozliczenie za bieżący okres w którym jest dokonywana
 • Roczną kwotę korekty podatku naliczonego w związku ze sprzedażą mieszaną należy wykazać w styczniowym JPK_VAT oraz w deklaracji VAT-7K za I kwartał 2018 r
Wymagania dotyczące przgladarki
Uzyskanie certyfikatu kwalifikowanego możliwe jest przy wykorzystaniu przeglądarek:
– Microsoft Internet Explorer w wersji 7 lub wyższej,
– Mozilla FireFox w wersji 3 lub wyższej,
– Gogle Chrome w wersji 4 lub wyżej,
– Apple Safari w wersji 4 lub wyżej,
– SeeMonkey w wersji 2 lub wyżej.
Proces uzyskania certyfikatu kwalifikowanego wymaga zainstalowanego środowiska Sun Java Runtime Environment (w wersji 1.6.0_20 lub nowszej)

Jakie przygotować dokumenty?

Udając się do Punktu Partnerskiego Certum:
• umów termin swojej wizyty Infolinia +48 58 333 1000 lub +48 58 500 8000
• przygotuj ważny dowód osobisty lub paszport,
• przygotuj dodatkowe dokumenty wyszczególnione w tym dokumencie (dodatkowo zapytaj
Partnera Certum jakie dokumenty należy ze sobą zabrać – infolinia +48 58 333 1000).

Jeżeli pragną Państwo skorzystać z pomocy Punktu Partnerskiego Certum przy weryfikacji
dokumentów oraz ich kompletacji przed wizytą , prosimy także zabrać ze sobą
odpowiednie dokumenty zgodnie z otrzymaną (pocztą elektroniczną) listą.

Opłaty:
Poświadczenie podpisu w Punkcie Partnerskim Certum jest usługą odpłatną

Informacje na temat cen pozostałych usług (aktywacji i instalacji certyfikatu) można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z operatorem w Punkcie Partnerskim Certum Infolinia +48 58 333 1000

Postępowanie z dokumentami po weryfikacji:
Jeden komplet podpisanych dokumentów wraz z potwierdzeniem tożsamości należy zostawić Punkcie Partnerskim Certum, drugi zaś komplet zabrać ze sobą.

 

 

W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt z nasza infolinią:

e-mail: biuro@e-centrum.eu,

jpk@e-centrum.eu

tel: +48 58 333 1000 lub +48 58 500 8000

 

Poniżej proponowane zestawy do podpisu elektronicznego:

 

 

 

Recent Posts