Wystarczy kilka kroków, abyś mógł skorzystać z Certyfikatu Kwalifikowanego

Jak zamówić podpis elektroniczny?

Możesz zamówić nowy zestaw w różnych konfiguracjach, wybierając:

 • rodzaj (Mini, Standard, SimplySign),
 • okres ważności certyfikatu,
 • model czytnika,
 • oraz opcje odbioru zamówionego zestawu.

Możesz również zamówić odnowienie certyfikatu w różnych wariantach:

 

 • Na nowej karcie  w formie zestawu  odnowieniowego – do odbioru w naszym oddziale
 • Online na dotychczas używanej karcie – jedynie dla tych samych danych i dla ważnego certyfikatu,

Główne zastosowania e-podpisu :

 

 • kontakty drogą elektroniczną z ZUS-em (w programie Płatnik),
 • składanie e-deklaracji podatkowych,
 • kontakty on-line z urzędami i instytucjami (np. JPK, GIIF, KRS, e-PUAP),
 • podpisywanie faktur elektronicznych (e-faktury).
 • zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej,
 • udział w aukcjach i przetargach elektronicznych,
 • kontakty z urzędami administracji publicznej i instytucjami,
 • składanie pism procesowych w postępowaniu upominawczym,
 • składanie formularzy do KIO (Krajowej Izby Odwoławczej)
 • składanie pism procesowych w sądowym postępowaniu upominawczym
 • kontakty drogą elektroniczną z ZUSem (w programie Płatnik)
 • składanie wniosków i pozyskiwanie wypisów do KRSu
 • korespondencja z GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
 • składanie e-deklaracji do UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny)
 • korespondencja z urzędami administracji publicznej
 • zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej
 • udział w aukcjach i przetargach elektronicznych
 • komunikacja w obrębie platformy ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)

Prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu spotkania Infolinia +48 58 333 1000 lub 58 500 8000 

 

Aby zacząć podpisywać należy posiadać Zestaw Certum do podpisu elektronicznego oraz mieć zainstalowane oprogramowanie proCertum SmartSign. Aplikacja ta służy do składania oraz weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy użyciu ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

 

Jak aktywować certyfikat?

Aby zacząć korzystać z podpisu elektronicznego należy:

I    Zakupić zestaw do kwalifikowanego podpisu elektronicznego z prawidłowym znacznikiem czasu

II  Aktywować kartę kryptograficzną

 • Aby podpis elektroniczny mógł być poświadczeniem najwyższej wiarygodności, przed wydaniem certyfikatu kwalifikowanego konieczne jest:
 • Aktywacja karty,
 • Wypełnienie formularza po zaakceptowaniu go otrzymają Państwo na podany we wniosku adres
  e-mail informację od CERTUM PPC o złożeniu zamówienia
 • Następnie dokumenty należy podpisać w obecności osoby weryfikującej tożsamość
 • Weryfikacja tożsamości użytkownika podpisu elektronicznego,
 • Weryfikacja wymaganych dokumentów do uzyskania certyfikatu kwalifikowanego, dostarczone dokumenty powinny być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez osobę w danym podmiocie upoważnioną do tego typu czynności (zgodnie z dokumentami określającymi zasady reprezentacji) lub Notariusza / Radcę Prawnego
 • Podpisanie własnoręcznie wniosku o certyfikat kwalifikowany
 • Certyfikat kwalifikowany wydawany jest przez CERTUM PCC po otrzymaniu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów
 • Informacje na temat cen usług aktywacji certyfikatu lub odnowienia można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z operatorem w Punkcie Partnerskim Certum Infolinia +48 58 333 1000 lub 58 500 8000
UWAGA! Dane zawarte w formularzu (przede wszystkim dane zaznaczone jako widoczne w certyfikacie) oraz dane dotyczące organizacji (w certyfikacie z dodatkowymi danymi) muszą zostać potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. dokumentem potwierdzającym PESEL, dokumentem rejestrowym firmy, itp.)

III  Pobrać i zainstalować aplikacje  do podpisania

 • Aplikacja ta służy do składania oraz weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy użyciu ważnego certyfikatu kwalifikowanego.
 • W celu rozpoczęcia pracy z aplikacją  należy ją poprawnie zainstalować w posiadanym systemie operacyjnym.
 • Operację podpisu elektronicznego można wykonać na dwa sposoby: na pojedynczym pliku – poprzez wskazanie pliku za pomocą przycisku Dodaj plik,  na grupie plików – poprzez wielokrotny wybór plików za pomocą przycisku Dodaj plik lub poprzez dodanie katalogu za pomocą przycisku Dodaj katalog
 • Informacje na temat cen usług instalacji certyfikatu można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z operatorem w Punkcie Partnerskim Certum +48 58 333 1000 lub 58 500 8000
 • Centrum pomocy kliknij w: TUTAJ

IV  Pobrać i zainstalować certyfikat

 • Procedurę pobierania certyfikatu kwalifikowanego możesz rozpocząć w momencie otrzymania na podany w dokumentach adres e-mail, informacji potwierdzającej wydanie przez CERTUM PCC certyfikatu kwalifikowanego
 • Instalacja certyfikatu w magazynie systemowym
 • Rejestracja Certyfikatu w systemie Windows
 • Uruchomienie rejestrowania certyfikatów kwalifikowanych
 • Następnie zarejestrowanie certyfikatu w Płatniku, dzięki tej operacji będzie
  można korzystać z usługi elektronicznej wysyłki dokumentów/zestawów do ZUS-u.
 • Ustawienie przekazu elektronicznego
 • Informacje na temat cen usług instalacji certyfikatu można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z operatorami w Punkcie Partnerskim Certum Infolinia +48 58 333 1000 lub 58 500 8000
 • Centrum pomocy kliknij w: TUTAJ

V    W usłudze instalacji Certyfikatu zapewniamy – Szkolenie z:

 • Skutków prawnych używania bezpiecznego podpisu elektronicznego
 • Aktywowania nowego podpisu elektronicznego
 • Instalowania potrzebnego oprogramowania do obsługi e-podpisu
 • Wgrywania certyfikatu kwalifikowanego na kartę kryptograficzną
 • Zarządzania kartą kryptograficzną
 • Odnawiania posiadanego certyfikatu kwalifikowanego
 • Wykorzystywania certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik oraz e-Deklaracje
 • Podpisywania dokumentów bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz weryfikowanie takiego podpisu

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Operatorem naszej Infolinii.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dniach roboczych, w godzinach 6.00 – 23.00
pod nr telefonów:
+48 58 333 1000 lub 58 500 8000
e-mail: biuro@e-centrum.eu

 

UWAGA Przed przystąpieniem do pobrania certyfikatu należy w odpowiedni sposób ustawić połączenie sieciowe przeglądarki internetowej. Opis działania mechanizmu pobierania certyfikatu wygląda następująco: – przeglądarka uruchamia VM Javy oraz applet, – następnie uruchamiana jest dedykowana biblioteka, generującą klucze (próbuje ona połączyć się z mono.certum.pl, w tym momencie musi mieć bezpośredni dostęp do adresu, nie może zostać zablokowana przez żaden serwer Proxy).

Chcesz dołączyć do posiadaczy Kwalifikowanego podpisu elektronicznego, masz jakieś pytania? Wyślij wiadomość na adres: biuro@e-centrum.eu podaj imię, nazwisko i telefon.

Bądź zadzwoń pod numer 58 333 1000 lub 58 500 8000 Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą.Jakie przygotować dokumenty?

Udając się do Punktu Partnerskiego Certum:
• umów termin swojej wizyty Infolinia +48 58 333 1000 lub 58 500 8000
• przygotuj ważny dowód osobisty lub paszport,
• przygotuj dodatkowe dokumenty wyszczególnione w tym dokumencie (dodatkowo zapytaj Partnera Certum jakie dokumenty należy ze sobą zabrać).

Jeżeli pragną Państwo skorzystać z pomocy Punktu Partnerskiego Certum przy weryfikacji dokumentów oraz ich kompletacji przed wizytą , prosimy także zabrać ze sobą odpowiednie dokumenty zgodnie z otrzymaną (pocztą elektroniczną) listą.

Opłaty:
Poświadczenie podpisu w Punkcie Partnerskim Certum jest usługą odpłatną i kosztuje 20,00 PLN netto + VAT.

Informacje na temat cen pozostałych usług (aktywacji i instalacji certyfikatu) można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z operatorem w Punkcie Partnerskim Certum Infolinia +48 58 333 1000 lub 58 500 8000

Postępowanie z dokumentami po weryfikacji:
Jeden komplet podpisanych dokumentów wraz z potwierdzeniem tożsamości należy zostawić Punkcie Partnerskim Certum, drugi zaś komplet zabrać ze sobą.


UWAGA: Przekazywanie dokumentów do ZUS za pomocą programu Płatnik możliwe jest tylko przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego.

Ważne informacje o programie Płatnik znajdziesz na stronie internetowej www.pue.zus.pl/platnik, na której dostępne są następujące dokumenty dotyczące użytkowania programu Płatnik:

 • podręcznik administratora programu Płatnik,
 • podręcznik użytkownika programu Płatnik,
 • baza wiedzy, czyli najczęściej zgłaszane problemy i zadawane pytania wraz z wyjaśnieniami i odpowiedziami.

W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt z nasza infolinią:

e-mail: biuro@e-centrum.eu,

tel: +48 58 333 1000 lub +48 58 500 8000

Zapraszamy

 • ZADZWOŃ INFOLINIA +48 58 333 1000

  Umów się na spotkanie w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie ! (Prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu wizyty)

 • ZAKUP

  Zakupu możesz dokonać w naszym oddziale w Gdyni lub w siedzibie klienta wybierając rodzaj i okres ważności Certyfikatu

 • AKTYWACJA

  Potwierdź swoją tożsamość i podpisz formularz aktywacyjny karty w naszym oddziale w Gdyni lub w siedzibie klienta

 • INSTALACJA

  Pobranie Certyfikatu i zainstalowanie na karcie kryptograficznej plus szkolenie z podpisu elektronicznego

 • KORZYSTAJ

  Bardzo prosta obsługa - dodatkowo darmowa pomoc techniczna dla naszych klientów 24H / 7 dni w tygodniu