0
Posted

ZSMOPL

Planowane na 1 stycznia 2017 roku uruchomienie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) nie powiedzie się. Resort zdrowia przyznał, że z uwagi na liczne [...]

0
Posted

Prywatność komunikacji

Wpływ technologii na podstawowe prawa do prywatności i ochrony danych jest nadal przedmiotem zainteresowania, o czym dyskutowano na Międzynarodowej Konferencji Komisji ds. Ochrony Danych i [...]

0

Pieczęć elektroniczna

Pieczęć elektroniczna to usługa zaufania w postaci kwalifikowanego certyfikatu pieczęci elektronicznej (Qualified Electronic Seal Certificate). Umożliwia tworzenie oficjalnych dokumentów [...]

0

Zabezpieczenie informacji

Utrata cennych danych lub poufnych informacji w firmie, może spowodować nieobliczalne skutki. Kradzież czy zniszczenie informacji nie tylko zagraża sprawnemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, ale [...]

0

Zalety przestrzegania bezpieczeństwa

Pełna ochrona danych, Bezpieczeństwo na wielu urządzeniach, Bezpiecznie przenoszenie danych Ochrony danych w Przedsiębiorstwie jest jednym z najważniejszych priorytetów stojących przed firmami. [...]