Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR, RODO) – rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.

Celem rozporządzenia jest doprowadzenie do pełnej harmonizacji prawa materialnego w ramach UE i swobodnego przepływu danych osobowych.

Rozporządzenie zostało przyjęte w dniu 27 kwietnia 2016 r. W momencie stosowania (od 25 maja 2018 r.), po dwuletnim okresie przejściowym, rozporządzenie zacznie obowiązywać w krajach członkowskich UE bezpośrednio, bez potrzeby wydawania aktów prawnych wdrażających je do porządku krajowego.

 

źródło  https://pl.wikipedia.org