Kvalifikovaný elektronický podpis


Oblasť použitia elektronického podpisu je už každodennou prácou po celom svete.

Chce to len pár krokov.

Dohodnite si stretnutie a naučte sa, ako získať certifikát bez toho, aby ste opustili svoj domov alebo prácu, bez úplne online notára, všetko, čo musíte urobiť, je kliknite na i

Dohodnite si schôdzku

FAQ

Najlepšie správy o certifikátoch

CENNÍK

Skontrolujte, koľko stojí sada elektronického podpisu

PONUKA

V našej ponuke nájdete elektronické podpisy

Naše riešenia

RIEŠENIE, KTORÉ POSKYTUJEME OBSAHUJE VŠETKY MOŽNÉ FUNKCIE ELEKTRONICKÝCH PODPISOV:
 1. Podpis všetkých dokumentov s právnym účinkom nevypovedania
 2. 120 000 kvalifikovaných časových pečiatok (čo zodpovedá istému dátumu notára)
 3. Možnosť vloženia interného podpisu do dokumentov PDF s grafickým symbolom
 4. Automatická kontrola platnosti podpisu v dokumentoch PDF (bez potreby inštalácie ďalšieho softvéru)
 5. Automatické rozpoznávanie podpisu Certum ako dôveryhodného v softvéri Adobe Acrobat
 6. Kvalifikované osvedčenie: - na predloženie súvahy do registra národných súdov podľa postupu S24
 7. Kvalifikovaný certifikát: - na registráciu na burze energie
 8. Kvalifikovaný certifikát: - na predloženie Jednotného európskeho dokumentu o obstarávaní (EAT, ESPD)
 9. Kvalifikovaný certifikát: - na zasielanie elektronických vyhlásení alebo JPK predložených daňovému úradu
 10. Kvalifikovaný certifikát: - prevádzka v súlade so všetkými kľúčovými službami na trhu,
 11. Podporované formáty XAdES, CAdES, PAdES
 12. Podporované typy podpisov: externý, interný, podpis, paralelný
 13. Podpora podpisov pre binárne súbory (PDF, doc, gif, JPG, TIFF atď.) A súbory XML

Náš návrh

Potrebné na vydanie plne funkčného nového certifikátu sú:

1/ Štartovacia súprava - potrebná na uloženie certifikátu a podpisových dokumentov (jednorazový poplatok) plus puzdro

2/ Aktivácia kvalifikovaného certifikátu - príprava certifikačných dokumentov, potvrdenie totožnosti a vydanie certifikátu (jednorazový poplatok), možná varianta:

  - Kvalifikovaný certifikát na 1 rok
  - Kvalifikované osvedčenie na 2 roky
  - Kvalifikované osvedčenie na 3 roky

3/ Obnova certifikátu s asistenčnou službou obnovy

Ďalšie možnosti:

1/ Inštalácia a konfigurácia certifikátu (odporúčaná možnosť) - úplná zaplavená inštalácia a konfigurácia vydaného certifikátu, uloženie certifikátu na kartu, školenie v používaní certifikátu, technická podpora počas doby platnosti certifikátu - platená možnosť

2/ Plnenie zmluvy v sídle klienta - podpísanie certifikačnej zmluvy v sídle klienta - platená opcia

3/ Podstatné vybavenie procesu certifikácie v zahraničí - platená možnosť

4/ Školenie v používaní certifikátu

5/ Pomoc pri podpisovaní dokumentu (eKRS, CRBR, portál S24, administratíva, obchod, verejné výberové konania a ďalšie) - možnosť dodatočne splatná 

O uplynutí platnosti kvalifikovaného certifikátu vás budeme informovať 60, 30, 14 a 7 dní pred jeho uplynutím.

Zadarmo softvér

ProCertum CardManager - Softvér je určený na správu profilov na karte cryptoCertum. Prívetivé rozhranie umožňuje aj začínajúcim užívateľom generovať PIN kódy pre profily certifikátov, taktiež umožňuje sami odstraňovať certifikáty z karty, spravovať PIN kódy (zmeniť alebo prideliť PIN kód),

PIN je možné odblokovať pomocou PUK kódu a softvéru proCertum CardManager. Ak chcete zmeniť PIN, vyberte kartu Bezpečný profil v softvéri CardManager a stlačte tlačidlo Zmeniť PIN, Ak to chcete urobiť, vyberte kartu Bezpečný profil v softvéri proCertum CardManager a stlačte tlačidlo Nový PIN,

Pri ručnej inštalácii certifikátu na kartu - továrenský PUK kód je dostupný v paneli Certum po kliknutí na tlačidlo Zobraziť PUK. Automatická detekcia čítačiek kariet PCSC nainštalovaných v systéme,

Možnosť vygenerovania reportu s detailmi nainštalovaných čítačiek kariet, kariet cryptoCertum a certifikátov na nich pomocou diagnostického nástroja proCertum.

Počas procesu obnovy je možné:

 - obnovenia bez preukazu totožnosti (tento proces môžete vykonať rýchlo online bez toho, aby ste opustili svoj domov alebo prácu)
 - obnovenia vo forme elektronického kódu
 - zmena doby platnosti osvedčenia (na 1 rok, 2 roky alebo 3 roky)
 - zmena fyzickej kryptografickej karty na mobilný certifikát (žiadna fyzická karta - prihlásenie pomocou tokenu v aplikácii)

POZOR!

V oblasti certifikácie úspešne implementujeme certifikačné procesy v Poľsku a vo viac ako 100 krajinách po celom svete. Špecializujeme sa na certifikačné služby pre globálne korporácie s osobitným dôrazom na distribuované štruktúry.

Naša technická podpora pracuje nepretržite v systéme 24/7 (24 hodín denne, 7 dní v týždni)

Plnenie zmluvy (na území Poľskej republiky): Fyzické podpísanie zmluvy sa uskutoční po jednorazovom osobnom kontakte inšpektora PPT v trvaní 2-5 minút na vybranom mieste (miesto bydliska, sídlo spoločnosti alebo iné). Poloha - akékoľvek miesto v Poľskej republike. Dohody sa podpisujú na špeciálnom termináli bezpapierový a obmedzujú sa na elektronické predloženie 1. podpisu a predloženie občianskeho preukazu alebo pasu uvedeného v žiadosti. Inšpektor PPT je na COVID-19 riadne pripravený a zabezpečený.

Vydanie certifikátu: certifikát je vydaný do 30 minút po podpísaní zmluvy na tablete, ak je zmluva podpísaná do 15.00:15.00. A keď je zmluva podpísaná po XNUMX:XNUMX v pracovných dňoch (alebo cez víkendy), certifikát sa vydáva nasledujúci pracovný deň ráno.

Zadarmo softvér

proCertum SmartSign - Podporované formáty XAdES, CAdES, PAdES, Podporované typy podpisov - Externé, interné, kontrasignačné, paralelné, Podporované QCA -Certum, CenCert, KIR, PWPW-Sigillum, Podporované CA - Kompatibilné s X.509, Podporované TS - Áno, Technická podpora - Hotline + online (počas pracovnej doby horúcej linky), Jazykové verzie - PL a EN, Softvér prispôsobený rozhodnutiu Európskej komisie ohľadom referenčného formátu podpisu - Áno.

softvér proCertum SmartSign je aplikácia na vytváranie a overovanie bezpečného elektronického podpisu overeného platným kvalifikovaným certifikátom. Aplikácia umožňuje správu elektronických dokumentov, ich elektronické podpisovanie a overovanie elektronických podpisov a certifikátov verejného kľúča vydávaných všetkými certifikačnými centrami v Poľsku.

V rámci tejto aplikácie je aj modul Program SimplySign Desktopktorý emuluje pripojenie fyzickej kryptografickej karty a čítačky kariet k počítaču používateľa. Vďaka tomuto riešeniu bez dodatočných nákladov budete môcť používať SimplySign v aplikáciách, ktoré vyžadujú použitie fyzickej kryptografickej karty. proCertum SmartSign je softvér, ktorý je súčasťou bezpečného zariadenia na vytváranie a overovanie bezpečného elektronického podpisu

Výhody používania elektronického podpisu
obchodné
technológie
právnej
kľúč
obchodné
100%uspokojenie
 • Získate jedinečnú službu (prvý vzdialený elektronický podpis na trhu),
  ktorý pracuje na mobilných zariadeniach
  a vďaka svojim výhodám vám pomôže
  získať výhodu oproti konkurencii.
 • Zlepšujete alebo optimalizujete súčasné obchodné procesy vo vašej spoločnosti
  vďaka čomu zvyšujete produktivitu zamestnancov a procesov
 • Získajte čas a znížte náklady vo svojej spoločnosti
 • Sme vám vždy k dispozícii -
  vecná podpora
  odborníci
technológie
100%uspokojenie
 • Nástroj je v súlade so štandardom CSC
  (Konzorcium cloudových podpisov)
  a platformy AdobeSign a Microsoft
  (podpis pre dokumenty úradu).
 • Službu je možné použiť s:
  smartphone, tablet
  a klasicky pomocou: PC, laptop.
 • Riešenie nevyžaduje fyzické pripojenie čítačky
  a karty pre PC alebo mobilné zariadenia.
 • SimplySign sa dá ľahko integrovať
  s platformami na výmenu elektronických dokumentov
  alebo systém elektronického bankovníctva
právnej
100%istota
 • SimplySign je kompatibilný s
  - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
  Rada EÚ č. 910/2014 z 23. júla 2014 (eIDAS).
 • E-podpis vytvorený pomocou SimplySign
  má rovnaký právny účinok ako vlastnoručný podpis.
 • Stačí pár kliknutí na vašom smartfóne
  podpísať všetky elektronické dokumenty
 • SimplySign ako kvalifikovaný elektronický podpis
  je uznávaný v celej Európskej únii.
kľúč
100%schopnosti
 • Podpisovanie dokumentov pomocou zariadení
  mobilné alebo klasické na tomto počítači
 • Uzatváranie občianskoprávnych zmlúv.
  Podpisovanie objednávok, objednávok, faktúr
  a ďalšie finančné dokumenty.
 • Automatické uznávanie platnosti dokladov
  PDF v aplikácii Adobe Acrobat Reader DC
 • Spolupráca s inými aplikáciami pôsobiacimi na trhu

VERZIA SOFTVÉRU

Softvér na správu certifikátov