podpis
elektronický
Nový certifikát Zrýchlenie a zvýšenie bezpečnosti je vo vašej firme
Jednoduchým, pohodlným a hospodárnym spôsobom
Stačí zavolať a objednať si elektronický podpis
Prídeme, podpíšeme zmluvu a nainštalujeme certifikát
Kvalifikovaný / certifikát / elektronický + 48583331000

e-mail: biuro@e-centrum.eu

Obnovenie certifikátu

Kvalifikovaný elektronický podpis


Oblasť použitia elektronického podpisu je už každodennou prácou po celom svete.

Internet výrazne zbližuje partnerov a dodávateľov,

a elektronický podpis vám umožňuje dokončiť dôležité úlohy a projekty bez opustenia kancelárie.

Toto je osvedčený spôsob, ako zlepšiť fungovanie spoločnosti

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Najlepšie správy o certifikátoch

CENNÍK

Skontrolujte, koľko stojí sada elektronického podpisu

PONUKA

V našej ponuke nájdete elektronické podpisy

šmykľavka SIMPLYSIGN MOBILNÁ PODPIS Funguje na smartfónoch / tabletoch / PC
Funguje bez fyzickej karty
Funguje na mnohých platformách Windows / MacOS / Android / iOS
58 333 1000 certifikát kvalifikovaný
šmykľavka SIMPLYSIGN Telefónny certifikát Kompatibilné s klasickým podpisom eP
Silná autentifikácia klientov
Schopnosť integrácie pomocou API
Automaticky rozpoznávané v softvéri Adobe na celom svete!
58 333 1000 CARD a ČÍTAČKA BEZ
šmykľavka SIMPLYSIGN KOMFORT A ÚSPORY Pripravený na spoluprácu s kancelárskymi a administratívnymi systémami
Podpora kľúčových aplikácií na trhu: (napr. Program Payer / e-Declarations)
58 333 1000 podporovaný prostredníctvom spoločnosti Adobe
šmykľavka MOBILNÁ PODPIS SIMPLYSIGN Dokumenty môžete podpísať odkiaľkoľvek, kedykoľvek a na akomkoľvek zariadení, 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Elektronický podpis ideálny pre cudzincov. Nemusíte prísť do Poľska, aby ste získali osvedčenie, väčšina formalít sa uskutoční na diaľku
podporovaný podľa
robot
iOS
58 333 1000
Ako SimplySign funguje? Vyplňte žiadosť

Naše riešenia

RIEŠENIE, KTORÉ POSKYTUJEME OBSAHUJE VŠETKY MOŽNÉ FUNKCIE ELEKTRONICKÝCH PODPISOV:
 1. Podpis všetkých dokumentov s právnym účinkom nevypovedania
 2. 120 000 kvalifikovaných časových pečiatok (čo zodpovedá istému dátumu notára)
 3. Možnosť vloženia interného podpisu do dokumentov PDF s grafickým symbolom
 4. Automatická kontrola platnosti podpisu v dokumentoch PDF (bez potreby inštalácie ďalšieho softvéru)
 5. Automatické rozpoznávanie podpisu Certum ako dôveryhodného v softvéri Adobe Acrobat
 6. Kvalifikované osvedčenie: - na predloženie súvahy do registra národných súdov podľa postupu S24
 7. Kvalifikovaný certifikát: - na registráciu na burze energie
 8. Kvalifikovaný certifikát: - na predloženie Jednotného európskeho dokumentu o obstarávaní (EAT, ESPD)
 9. Kvalifikovaný certifikát: - na zasielanie elektronických vyhlásení alebo JPK predložených daňovému úradu
 10. Kvalifikovaný certifikát: - prevádzka v súlade so všetkými kľúčovými službami na trhu,
 11. Podporované formáty XAdES, CAdES, PAdES
 12. Podporované typy podpisov: externý, interný, podpis, paralelný
 13. Podpora podpisov pre binárne súbory (PDF, doc, gif, JPG, TIFF atď.) A súbory XML

Náš návrh

Potrebné na vydanie plne funkčného nového certifikátu sú:

1/ Štartovacia súprava - potrebná na uloženie certifikátu a podpisových dokumentov (jednorazový poplatok) plus puzdro

2/ Aktivácia kvalifikovaného certifikátu - príprava certifikačných dokumentov, potvrdenie totožnosti a vydanie certifikátu (jednorazový poplatok), možná možnosť:

  - Kvalifikovaný certifikát na 1 rok
  - Kvalifikované osvedčenie na 2 roky
  - Kvalifikované osvedčenie na 3 roky

Ďalšie možnosti:

1/ Inštalácia a konfigurácia certifikátu (odporúčaná možnosť) - úplná zaplavená inštalácia a konfigurácia vydaného certifikátu, uloženie certifikátu na kartu, školenie v používaní certifikátu, technická podpora počas doby platnosti certifikátu - platená možnosť

2/ Plnenie zmluvy v sídle klienta - podpísanie certifikačnej zmluvy v sídle klienta - platená opcia

3/ Podstatné vybavenie procesu certifikácie v zahraničí - platená možnosť

4/ Školenie o používaní certifikátu (zadarmo pri kúpe zariadenia)

5/ Pomoc pri podpisovaní dokumentu (eKRS, CRBR, portál S24, administratíva, obchod, verejné výberové konania a ďalšie) - možnosť dodatočne splatná 

O uplynutí platnosti kvalifikovaného certifikátu vás budeme informovať 60, 30, 14 a 7 dní pred jeho uplynutím.

Počas procesu obnovy je možné:

 - obnovenia bez preukazu totožnosti (tento proces môžete vykonať rýchlo online bez toho, aby ste opustili svoj domov alebo prácu)
 - obnovenia vo forme elektronického kódu
 - zmena doby platnosti osvedčenia (na 1 rok, 2 roky alebo 3 roky)
 - zmena fyzickej kryptografickej karty na mobilný certifikát (žiadna fyzická karta - prihlásenie pomocou tokenu v aplikácii)

POZOR!

V oblasti certifikácie úspešne implementujeme certifikačné procesy v Poľsku a vo viac ako 100 krajinách po celom svete. Špecializujeme sa na certifikačné služby pre globálne korporácie s osobitným dôrazom na distribuované štruktúry.

Naša technická podpora pracuje nepretržite v systéme 24/7 (24 hodín denne, 7 dní v týždni)

Plnenie zmluvy (na území Poľskej republiky): Fyzické podpísanie zmluvy sa uskutoční po jednorazovom osobnom kontakte inšpektora PPT v trvaní 2-5 minút na vybranom mieste (miesto bydliska, sídlo spoločnosti alebo iné). Poloha - akékoľvek miesto v Poľskej republike. Dohody sa podpisujú na špeciálnom termináli bezpapierový a obmedzujú sa na elektronické predloženie 1. podpisu a predloženie občianskeho preukazu alebo pasu uvedeného v žiadosti. Inšpektor PPT je na COVID-19 riadne pripravený a zabezpečený.

Vydanie certifikátu: certifikát je vydaný do 30 minút po podpísaní zmluvy na tablete, ak je zmluva podpísaná do 15.00:15.00. A keď je zmluva podpísaná po XNUMX:XNUMX v pracovných dňoch (alebo cez víkendy), certifikát sa vydáva nasledujúci pracovný deň ráno.

Výhody používania elektronického podpisu
obchodné
technológie
právnej
kľúč
obchodné
100%uspokojenie
 • Získate jedinečnú službu (prvý vzdialený elektronický podpis na trhu),
  ktorý pracuje na mobilných zariadeniach
  a vďaka svojim výhodám vám pomôže
  získať výhodu oproti konkurencii.
 • Zlepšujete alebo optimalizujete súčasné obchodné procesy vo vašej spoločnosti
  vďaka čomu zvyšujete produktivitu zamestnancov a procesov
 • Získajte čas a znížte náklady vo svojej spoločnosti
 • Sme vám vždy k dispozícii -
  vecná podpora
  odborníci
technológie
100%uspokojenie
 • Nástroj je v súlade so štandardom CSC
  (Konzorcium cloudových podpisov)
  a platformy AdobeSign a Microsoft
  (podpis pre dokumenty úradu).
 • Službu je možné použiť s:
  smartphone, tablet
  a klasicky pomocou: PC, laptop.
 • Riešenie nevyžaduje fyzické pripojenie čítačky
  a karty pre PC alebo mobilné zariadenia.
 • SimplySign sa dá ľahko integrovať
  s platformami na výmenu elektronických dokumentov
  alebo systém elektronického bankovníctva
právnej
100%istota
 • SimplySign je kompatibilný s
  - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
  Rada EÚ č. 910/2014 z 23. júla 2014 (eIDAS).
 • E-podpis vytvorený pomocou SimplySign
  má rovnaký právny účinok ako vlastnoručný podpis.
 • Stačí pár kliknutí na vašom smartfóne
  podpísať všetky elektronické dokumenty
 • SimplySign ako kvalifikovaný elektronický podpis
  je uznávaný v celej Európskej únii.
kľúč
100%schopnosti
 • Podpisovanie dokumentov pomocou zariadení
  mobilné alebo klasické na tomto počítači
 • Uzatváranie občianskoprávnych zmlúv.
  Podpisovanie objednávok, objednávok, faktúr
  a ďalšie finančné dokumenty.
 • Automatické uznávanie platnosti dokladov
  PDF v aplikácii Adobe Acrobat Reader DC
 • Spolupráca s inými aplikáciami pôsobiacimi na trhu

Ďalej sú uvedené súbory elektronických podpisov:

* Cena súpravy nezahŕňa aktivačnú cenu certifikátu a inštalácie

VERZIA SOFTVÉRU

Inštalácia ovládača čítačky pre kryptografickú kartu