еИДАС

 In

еИДАС (eлектронски IDентифицатион, Aпотврђивање и поверење Sервицес) је уредба ЕУ о услугама идентификације и поверењу у електронским електронским трансакцијама на унутрашњем тржишту. То је скуп стандарда за електронску идентификацију и услуге поверења за електронске трансакције на јединственом европском тржишту. Успостављена је у Уредби ЕУ бр. 910/2014 од 23. јула 2014. о електронској идентификацији и укида Директиву 1999/93 / ЕЦ са учинком од 30. јуна 2016. године. Ступио је на снагу 17. септембра 2014. године. Важи од 1. јула 2016. године.

еИДАС надзире електронску идентификацију и услуге поверења за електронске трансакције на унутрашњем тржишту Европске уније. Он регулише електронске потписе, електронске трансакције, укључене органе и процесе њиховог уграђивања како би корисницима омогућио сигуран начин пословања на Интернету, као што је електронски трансфер средстава или трансакције са јавним услугама. И потписник и прималац имају приступ вишем нивоу погодности и сигурности. Уместо да се ослањају на традиционалне методе као што су пошта, факс или лично за слање папирних докумената, они сада могу да обављају трансакције преко граница, нпр. користећи "технологију" једним кликом. 

еИДАС је створио стандарде у којима електронски потписи, квалификовани дигитални сертификати, електронски печати, временски жигови и други докази о механизмима за потврду идентитета омогућавају електронске трансакције са истом правном ваљаношћу као и оне извршене на папиру. 

Уредба о еИДАС ступила је на снагу јула 2014. Као мера за олакшавање сигурних и несметаних електронских трансакција у Европској унији. Државе чланице ЕУ морају да признају електронски потпис који испуњава еИДАС стандарде. 

Последње објаве